Zgodovina

7.junija 1917 v hotelu La Salle v Chicagu zavarovalničar Melvin Jones s somišljeniki ustanovi LIONS CLUB INTERNATIONAL (LCI). 

Prve humanitarne dejavnosti LCI so bile usmerjene v pomoč vojakom poslanim na fronto 1. Svetovne vojne, po končani vojni pa so lionsi pomagali v vojni prizadetim. V letu 1919 se na izbruh epidemije smrtno nevarne gripe lionsi odzovejo s svojo pomočjo. 

Leta 1926 postane program pomoči slepim in slabovidnim s kasnejšim nazivom SightFirst rdeča nit delovanja LCI na pobudo svetovno znane pisateljice Helen Keller. Poleg pomoči pri šolanju in usposabljanju slepih in slabovidnih za različne poklice sta prav iz vrst lionsov prišla dva pomembna izuma za pomoč slepim: bela palica za slepe in žepna Braillova pisava. Leta 1939 pa so lionsi iz Michigana ustanovili prvo šolo za šolanje psov vodnikov za slepe. 

Po 2. Svetovni vokni postane sestavni del poslanstva LCI zavzemanje za mir in odpravljanje posledic vojne. Leta 1945 LCI dobi posvetovalni status pri Združenih narodih za področje nevladnih aktivnosti. V okviru ZN pod pokroviteljstvom LCI tako steče vsakoletni projekt Plakat miru, v katerem sodelujejo otroci od 11 do 13 let z vsega sveta. Osnovni namen projekta je širjenje prijateljstva, sožitja, strpnosti in sprejemanja drugačnosti med otroci, njihovimi starši in v izobraževalnem sistemu. 

Prvi evropski klub LCI je ustanovljen 1948 v Stockholmu na Švedskem. 

42 let kasneje, Aprila 1990, g. Borut Miklavčič ob botrstvu LC Klagenfurt Carinthia ustanovi prvi slovenski in takrat tudi jugoslovanski LIONS CLUB LJUBLJANA. Kmalu sledi ustanovitev drugih lions klubov širom po Sloveniji. 

Danes ideja lionizma živi v 45.000 klubih širom po svetu (Severna, Srednja in Južna Amerika, Evropa, Kitajska, Rusija, Japonska…) in združuje1,3 millijone članov. 

LCI priporoča svojim klubom naslednje človekoljubne dejavnosti: 

– pomoč slepim in slabovidnim 
– pomoč pri preprečevanju in zdravljenju vseh oblik zasvojenosti 
– pomoč otrokom in mladostnikom v stiskah 
– pomoč pri odpravljanju socialnih problemov starejših 
– sodelovanje pri razreševanju socialnih problemov okolja v katerem delujejo lions klubi 

Pod okriljem LCI pa danes deluje tudi največji mednarodni dobrodelni sklad Lions Club International Foundation (LCIF), ki odgovarja na največje potrebe sodobnega sveta. Namenjen je projektom, ki presegajo zmožnosti enega kluba, regije ali celo distrikta, hkrati pa ima oblikovan tudi sklad za urgentno pomoč ob naravnih in drugih katastrofah. Je pomoč mednarodnih lions klubov lokalnim lions klubom. LCIF zbira sredstva skozi akcije, donatorska sredstva, podpornih prispevkov ali skozi zavezo Melwin Jones Fellowship (MJF), ki je najvišja čast fundacije in predstavlja najvišje človekoljubne kakovosti, kot so sočutje in skrb za druge.

Close Menu