NAŠA ZGODBA

Bilo je leto 1990, ko  smo v Sloveniji ustanavljali prvi slovenski Lions klub. To je čas, v katerem smo sprejeli žlahtno idejo Lionizma. Napolnili smo jo s humanostjo in bogato vsebino v prijateljstvu in z občutkom za tedanji, sedanji in jutrišnji trenutek. Z našimi številnimi dejanji smo se uveljavili v slovenskem prostoru in svetovnem Lionizmu.

Pisalo se je leto 1997, ko se je v Kranju našla ekipa oziroma družba poslovno uspešnih in s pogledom v prihodnost usmerjenih ljudi. Želja in cilj jim je bilo, da tudi v Kranju združijo prostovoljce različnih poklicev z namenom, da se razvije duh lionizma tudi na Gorenjskem. Uspelo jim je vzpodbudit medsebojno spoštovanje svobode in duha ter sodelovanje na različnih področjih.

Naša dejanja in aktivnosti so šla v smeri podpore državljanom in  vseh tistih aktivnostih in delu, ki so v korist skupnosti. Blaginja je ključno izhodišče lionizma. Pri tem nimamo v mislih le materialno blaginjo, ampak tudi blaginjo kulture, dostopnosti do javnih institucij, še posebej socialno blaginjo.

Cilj lionizma je tudi prijateljstvo, in to prijateljstvo v pravem pomenu besede. Prijatelja ne pustiš čakati pred vrati, da pride na vrsto. S prijateljem greš na kavo, četudi se ti ne da. Ne zapustiš ga v stiski in takrat, ko so mu razmere in usoda določile drugačen položaj na družbeni lestvici.

»Življenje me je naučilo, da bodi pozoren takrat, ko se vzpenjaš do tistih, ki jih prehitevaš. Te vedno srečaš, ko se vračaš. Ko greš proti vrhu podaj roko tudi drugim, da ti bodo lahko sledili.«

Čas od ustanovitve do danes, je seštevek mnogih malih humanih in plemenitih dejanj Lionistov, ki je postalo veliko dejanje slovenskih Lionov.

»Bodi sočuten! Stori vse, da bi razumel ljudi in jim pomagal. Poglobi se v njihovo trpljenje, v njihovo zapuščenost. Sestopi z griča svoje samozadostnosti v dolino, k ljudem, ki so sami in trpe, ki pogrešajo zaščito in zavetje. Tedaj boš tudi sam srečen. Takrat boš tudi ti v svoji samoti in šibkosti doživel čudovite trenutke, ki te bodo dvignili iz utečenih kolesnic vsakdanjosti. Tvoje srce bo zmoglo sprejeti in objeti vse ljudi …« —Phil Bosmans

Za sodelovanje v dobrodelni organizaciji sem se odločila, ker sem verjela, da bomo z jasno vizijo in z veliko dobre volje pomagali uresničiti velike in male projekte, ki prispevajo k izboljšanju življenja in delovanja osebam, ki so pomoči potrebne, pa jim družina ali država ne more nuditi dovolj pomoči, bodisi v materialni ali v drugi obliki. Pomembno zame je tudi vzgoja mlade generacije, da zna ceniti vrednote kot so sočutje do ljudi in razumevanje različnosti, kar je potrebno poznati v domačem okolju in tudi drugje po svetu.
Vanda Pečjak
Želja pravega lionista je pomagati, pri čemer velja pravilo, da ne moreš biti samo delno dober, kar v tem primeru pomeni, da samo s plačevanjem članarine ni še nič narejenega. Biti dober Iion je najprej delo in šele potem čast! Velja naj pravilo; čeprav smo naredili veliko, bi lahko še več! Vsak naj naredi toliko kot je v njegovi moči. Mislim, da se to v našem klubu v dobršni meri tudi počne, zato so tudi takšni uspehi. Velja pravilo, da smo pri delu vsi enaki, vsak prispeva toliko, kot mu njegovo življenjsko in delovno okolje omogoča. Nihče se posebej ne baha, kaj vse je naredil za klub in to je eden izmed pomembnih predpogojev za njegovo uspešno prihodnost!
Ilija Bregar
Close Menu