Poslanstvo

Pomagamo – We serve je geslo, s katerim je svetovna lionistična organizacija opredelila poslanstvo lionizma. 
Ustvarjamo in pospešujemo razumevanje med ljudmi za človekoljubne potrebe s preskrbo prosotovoljnih servisov s pomočjo skupnosti in mednarodnim sodelovanjem. 

Cilji lionizma so: 

1. Utrjevati in vzpodbujati razumevanje med narodi sveta. 
2. Podpirati načela dobrega vladanja in dobrega državljanstva. 
3. Prispevati k družbenemu, kulturnemu, socialnemu in moralnemu blagostanju skupnosti. 
4. Združevati klube v duhu prijateljstva in medsebojnega razumevanja. 
5. Izbrati klub za kraj svobodne in odprte razprave o vsem, kar je v javno korist, vendar ne na izhodiščih strankarske politike ali 
    verske nestrpnosti. 
6. Vzpodbujati ljudi, da stalno učinkovito in nesebično pomagajo pri napredku skupnosti, pri dvigu moralne zavesti v poklicnem, 
    javnem in tudi v zasebnem življenju. 

Organizacije katerim smo že pomagali

Close Menu