Kako postati lion?

Zainteresirani postane kandidat za novega člana LCI izključno na povabilo in predlog že obstoječega člana lions kluba. 
Ta je dolžan kandidata predhodno seznaniti z načinom delovanja lions kluba in z dolžnostmi in obveznostmi članstva. 
Predstaviti ga mora klubskim kolegom, ki v skladu s statutom svojega kluba odločajo o sprejemu novega člana z glasovanjem. 
Po uspešno izvedenem glasovanju je novi član povabljen na prvi naslednji sestanek, kjer na slavnosten način poda prisego, s katero postane član organizacije LCI. O članstvu prejme potrdilo in tudi značko. 
Obstoječi član, ki je novega člana predlagal za sprejem v LCI, nadaljnih 12 mesecev spremlja in pomaga novemu članu ter ga seznanja z obveznostmi LCI in z delovanjem njegovega kluba.

 

Kdor postane član LIONS kluba prevzema dolžnost, da bo s svojim delom, znanjem in sredstvi POMAGAL reševati stiske soljudi v svoji lokalni okolici in po potrebi tudi širše. Veže nas izrecna prisega in zaveza etičnim načelom. Vse stroške delovanja kluba pokrivamo lioni iz svojih zasebnih sredstev in zbrane donacije namenjamo v celoti humanitarnim projektom.

Razvoj lionizma se je pri nas premaknil od začetnih svečanih družabnih dogodkov s plesi, srečelovi in licitacijami umetnin, v čistejšo obliko prave dobrodelnosti z aktivnim prostovoljnim delom. Samo v preteklem letu smo slovenski LIONS klubi zbrali in namenili soljudem več kot pol milijona evrov vredne pomoči v najrazličnejših oblikah.

Close Menu