Povežimo se v aprilu

V Lions klubu Kranj in v sodelovanju z Rotary klubom Kranj tenkočutno spremljamo dogajanje v Sloveniji in tudi širše. Dobrodelna prostovoljna organizacija, ki ji pripadamo, pri tem ne igra obrobne vloge. Vsi člani aktivno prevzemamo del obveznosti in nalog, ki bi jih morala opraviti država. Povezani in prepleteni na svoja ramena prevzemamo bremena, ki jih rešujemo prostovoljno in v svojem prostem času. To delamo predvsem zato, ker v srcu tako čutimo. Drug drugemu podajamo roko, ker vemo, da smo z roko v roki močnejši.

Povežimo se je dobrodelni dogodek, kjer želimo, da se srečajo in povezujejo ljudje odprtega srca in z željo pomagati. Najboljši del človekovega življenja so njegova mala, brezimena in pozabljena dela dobrote in ljubezni.

Vsako leto nam je v veliko oporo tudi vaša zavzetost za ta dogodek, saj smo prepričani, da nas podpirate, ker vam je mar za soljudi kot tudi za druženje.

Close Menu