Plakat Miru

Vsako leto Lions klubi s celega sveta sponzoriramo mednarodni likovni natečaj »Plakat miru« v lokalnem okolju. Namen natečaja je spodbuditi otroke v starosti od 11 do 13 let k razmišljanju o svetu, o miru, o strpnosti in sobivanju. Svoja razmišljanja potem otroci z različnimi tehnikami predstavijo kot likovna dela. Natečaj poteka stopenjsko, dela se najprej ocenjujejo na lokalnem nivoju, nato na nivoju distriktov in v končni fazi na mednarodnem nivoju. Izmed vseh del, ki se zberejo na koncu natečaja je izbranih 24 del, ki predstavljajo delo več kot 350.000 otrok iz vsega sveta. Število vseh otrok, ki v natečaju sodelujejo pa je po grobi oceni vsaj deset-krat večje.
Lions klub Kranj v projektu Plakat miru sodeluje že dolga leta. Osnovne šole, s katerimi sodelujemo, se z veseljem pridružijo vsako leto znova.
Ob zaklučku natečaja organiziramo razstavo vseh del in nagradimo najboljše!
Close Menu