Mednarodna izmenjava mladih

Vsako leto Lions Slovenija sodeluje v projektu mednarodne izmenjave mladih, ki bo potekala  v številnih Lions distriktih po svetu.

Tako bomo v Sloveniji na poletje organizirali tabor mladih, namenjen je  med 25 in 30 udeležencem izmenjave z vsega sveta. Slovenskim mladostnikom pa bomo v sodelovanju z drugimi Lioni po svetu omogočili obisk tujih dežel, spoznavanje različnih kultur ter sklepanje novih prijateljstev.

O programu

Program mednarodne izmenjave mladih je bil prvič uradno predstavljen leta 1961. Od tedaj se je mednarodne izmenjave udeležilo na tisoče mladih, starih od 15 do 21 let, ki so spoznali življenje drugih kultur. Slovenski Lioni v izmenjavi sodelujemo od leta 1993, prvi tabor pa je bil organiziran leta 1996.

Za razliko od nekaterih drugih programov, lionistični program mednarodne izmenjave ne vključuje turističnih obiskov, študija ali zaposlitve, temveč mladim udeležencem nudi priložnost, da sodelujejo pri vsakdanjem življenju v drugi kulturi, bivajo pri gostiteljski družini, se udeležijo lokalnih običajev ter predstavljajo ambasadorje mednarodnega razumevanja.

Programi lionistične izmenjave mladih običajno trajajo od dveh do štirih tednov, večina mladih se v okviru izmenjave udeleži tudi mednarodnega tabora mladih. Slednje organizirajo Lions klubi z vsega sveta in nudijo udeležencem priložnost, da se srečajo in izmenjajo poglede na različne kulture in običaje.

Programa mednarodne izmenjave mladih se lahko udeležijo mladi, ki:

  • so stari med 16 in 21 let,
  • z njihovo udeležbo soglaša Lions klub,
  • predstavljajo sponzorski Lions klub, njihovo okolje in državo ter
  • so pripravljeni sprejeti navade drugih kultur.
Close Menu