PLAKAT MIRU

Vsako leto Lions klubi s celega sveta sponzorirmo mednarodni likovni natečaj »Plakat miru« v lokalnem okolju. Namen natečaja je spodbuditi otroke v starosti od 11 do 13 let k razmišljanju o svetu. Svoja razmišljanja potem otroci z različnimi tehnikami predstavijo kot likovna dela. Natečaj poteka stopenjsko, dela se najprej ocenjujejo na lokalnem nivoju, nato na
nivoju distriktov in v končni fazi na mednarodnem nivoju. Izmed vseh del, ki se zberejo na koncu natečaja je izbranih 24 del, ki predstavljajo delo več kot 350.000 otrok iz vsega sveta. Število vseh otrok, ki v natečaju sodelujejo pa je po grobi oceni vsaj deset-krat večje.

"PRIHODNOST MIRU"   je  naslov  letošnjega  že 30. mednarodnega likovnega natečaja  Lions  za  Plakat  miru.  V  različnih  državah  v istem času nastajala  likovna  dela na temo sveta in bodočnosti na svet.

 

V Sloveniji se je letos prijavilo k sodelovanju kar 41 Lions klubov, ki bodo sodelovali s približno 20 likovnimi deli. 

V Slovenijo tokrat poteka projekt plakat miru že 20 let, zato bomo dvajsetletnico temu primerno obeležili.

MEDNARODNA IZMENJAVA MLADIH

Tudi v lionističnem letu 2015/2016 bo Zveza Lions klubov Slovenije sodelovala v projektu mednarodne izmenjave mladih, ki bo potekala leta 2015 v številnih Lions distriktih po svetu.

 

Tako bomo v Sloveniji prihodnje poletje organizirali že 18. tabor mladih, namenjenega med 25 in 30 udeležencem izmenjave z vsega sveta. Slovenskim mladostnikom pa bomo v sodelovanju z drugimi Lioni po svetu omogočili obisk tujih dežel, spoznavanje različnih kultur ter sklepanje novih prijateljstev.

 

O programu

 

Program mednarodne izmenjave mladih je bil prvič uradno predstavljen leta 1961. Od tedaj se je mednarodne izmenjave udeležilo na tisoče mladih, starih od 15 do 21 let, ki so spoznali življenje drugih kultur. Slovenski Lioni v izmenjavi sodelujemo od leta 1993, prvi tabor pa je bil organiziran leta 1996.

Za razliko od nekaterih drugih programov, lionistični program mednarodne izmenjave ne vključuje turističnih obiskov, študija ali zaposlitve, temveč mladim udeležencem nudi priložnost, da sodelujejo pri vsakdanjem življenju v drugi kulturi, bivajo pri gostiteljski družini, se udeležijo lokalnih običajev ter predstavljajo ambasadorje mednarodnega razumevanja.

Programi lionistične izmenjave mladih običajno trajajo od dveh do štirih tednov, večina mladih se v okviru izmenjave udeleži tudi mednarodnega tabora mladih. Slednje organizirajo Lions klubi z vsega sveta in nudijo udeležencem priložnost, da se srečajo in izmenjajo poglede na različne kulture in običaje.

 

Programa mednarodne izmenjave mladih se lahko udeležijo mladi, ki:

 

  • so stari med 16 in 21 let,
  • z njihovo udeležbo soglaša Lions klub,
  • predstavljajo sponzorski Lions klub, njihovo okolje in državo ter
  • so pripravljeni sprejeti navade drugih kultur.

 

 

Lions klubi, ki sponzorirajo udeleženca v programu izmenjave:

 

  • morajo udeležencu predstaviti cilje ter pravila programa izmenjave udeležencu in njihovim staršem,
  • mlade morajo pripraviti na medkulturno izkušnjo in
  • morajo vzpostaviti kontakt s pooblaščencem Distrikta za mednarodno izmenjavo mladih, ki koordinira vse postopke.

MAKETA Kranja za slepe in slabovidne, ki stoji na Slovenskem trgu.
Pobudnik za postavitev takšne makete je bil LC Kranj. V tem projektu je najbolj zavzeto v sodelovanju z MO Kranj sodeloval Jakob Piskernik, član LC Kranj.

Vrednost makete je okoli 50.000 eur, 12.000 Eur sta sponzorsko prispevala Gradbinec Kranj in Marmor Hotavlje.
Maketa je bila uradno predstavljena in predana svojemu namenu 1.12.2007.
Danes uspešno služi svojemu namenu.